Webinar

June

1

8:30

CEST

/

EDT

PM

1

,

2021

,

Webinar

Klimatutbildning för styrelser – framtidssäkra dina affärer

Ingmar Rentzhog och Christina Carlmark ger Al Gores Climate Reality-föreläsning för vd:ar och styrelsemedlemmar

Register — it's free
Register — it's free
Get notified on upcoming events
We Don't Have Time
Global Utmaning
Climate Reality Europe

June

1

at

8:30

CEST

/

EST

EDT

1

,

2021

Webinar

Klimatutbildning för styrelser – framtidssäkra dina affärer

Ingmar Rentzhog och Christina Carlmark ger Al Gores Climate Reality-föreläsning för vd:ar och styrelsemedlemmar

We Don't Have Time
Global Utmaning
Climate Reality Europe

Näringslivet står inför den största och snabbaste ekonomiska omvandlingen i historien. Klimatkrisen kommer att tvinga alla bolag i alla sektorer att ställa om. Inte i morgon, utan i dag.

”To build back better”, som det så ofta talas om, kommer inte att räcka. På andra sidan covid är det dags att i stället bygga framåt.

I denna specialanpassade Al Gore-föreläsning kommer Ingmar Rentzhog, vd och grundare av We Don't Have Time, och Christina Carlmark, frivillig regional koordinator för Climate Reality Europe - Team Nordics, utbilda dig om de väldiga utmaningar vi står inför och om de många lösningar som faktiskt existerar. De kommer också att ge konkreta tips på hur du som vd eller styrelsemedlem kan driva på omställningen.

Register — it's free
Get notified on upcoming events
Share this event

Ovan finns utbildningen inspelad. Kontakta Ingmar Rentzhog, founder@wedonthavetime.org om du önskar ta del av innehållet i efterhand.

Program 1 juni

08:30 Moderatorn Catarina Rolfsdotter-Jansson hälsar välkommen

Efter varje segment finns det möjlighet att via Catarina ställa frågor till Ingmar och Christina. Det kommer också lämnas utrymme för frågor i slutet av förmiddagen.

08:35 Specialanpassad Al Gore-föreläsning om klimatkrisen och dess lösningar

Presentation av de väldiga utmaningar vi står inför och de många lösningar som redan finns. Ingmar och Christina förklarar varför det är så viktigt för att företag att agera på klimatkrisen – och varför detta är bra för affärerna.

09:15 Vikten av trovärdig kommunikation och risken för greenwashing. Vad förväntas, och hur kan det hanteras?

Christina Carlmark tar upp färska exempel – både bra och dåliga – och pratar om hur kommunikation kan användas för att driva på omställningen.

09:35 We Don't Have Time

Ingmar Rentzhog ger en kortfattad presentation av We Don’t Have Time - start up-företaget som har blivit världens största sociala plattform för klimatåtgärder. We Don’t Have Time har som mål att koppla samman alla som vill bidra till att lösa klimatkrisen, och plattformen håller i dag på att utvecklas till den naturliga digitala mötesplatsen för företag i frontlinjen som vill få till stånd en klimatdialog med kunder, partners och andra intressenter.

09:50-10:00 Frågestund

Register — it's free
Get notified on upcoming events

Speakers

Christina Carlmark

 (
SE
)
Volunteer Regional Coordinator, Climate Reality Europe - Team Nordics

Christina has been working with sustainability in the business community since the late 1990’s, most recently in her role as Senior Sustainability Specialist at Telia. She has a background from Stockholm School of Economics, and she connects the climate crisis as well as biodiversity loss to business strategy. Throughout her career, she has been working with IT and digitalization, and she sees these technologies as key enablers in building sustainable societies. Christina is a Climate Reality Leader, trained by Al Gore, and from May 2021 she holds the position as Regional Co-Ordinator for Climate Reality in the Nordics. Christina is an appreciated communicator, and she has delivered 75+ climate presentations in the business community.

Ingmar Rentzhog

 (
SE
)
CEO and founder of We Don't Have Time

Official “eco-warrior” according to The Sun and “Mark ZuckerVert” according to FranceTV2, Ingmar is serial entrepreneur and nominated for a DI Gasell Award, Ernst & Young Entrepreneur of The Year, Veckans Affärer Supertalent, Sweden’s Environmental Influencer 2018, and International Gamechanger of the Year. He’s a member of Al Gore’s Climate Reality and European Climate Policy Task Force.

http://www.wedonthavetime.org

Catarina Rolfsdotter-Jansson

 (
SE
)
Host, We Don't Have Time

Hosting this broadcast is Catarina Rolfsdotter-Jansson, an expert moderator, lecturer, and devoted workshop-leader in facilitating sustainable development. Catarina moderates for the EU Commission, the Swedish Government, corporations, local municipalities, and universities. She lectures based on the UN Sustainable Global Development Goals internationally and has TV-skills from her background as a television program host at SVT, Swedish Public Television. She is also content director at A Sustainable Tomorrow and chairwoman of the independent think tank Global Utmaning (Global Challenge).

Register — it's free
Register for updates

Speakers

Christina Carlmark

 (
SE
)
Volunteer Regional Coordinator, Climate Reality Europe - Team Nordics

Christina has been working with sustainability in the business community since the late 1990’s, most recently in her role as Senior Sustainability Specialist at Telia. She has a background from Stockholm School of Economics, and she connects the climate crisis as well as biodiversity loss to business strategy. Throughout her career, she has been working with IT and digitalization, and she sees these technologies as key enablers in building sustainable societies. Christina is a Climate Reality Leader, trained by Al Gore, and from May 2021 she holds the position as Regional Co-Ordinator for Climate Reality in the Nordics. Christina is an appreciated communicator, and she has delivered 75+ climate presentations in the business community.

Read less
Read more

Ingmar Rentzhog

 (
SE
)
CEO and founder of We Don't Have Time

Official “eco-warrior” according to The Sun and “Mark ZuckerVert” according to FranceTV2, Ingmar is serial entrepreneur and nominated for a DI Gasell Award, Ernst & Young Entrepreneur of The Year, Veckans Affärer Supertalent, Sweden’s Environmental Influencer 2018, and International Gamechanger of the Year. He’s a member of Al Gore’s Climate Reality and European Climate Policy Task Force.

http://www.wedonthavetime.orgRead less
Read more

Catarina Rolfsdotter-Jansson

 (
SE
)
Host, We Don't Have Time

Hosting this broadcast is Catarina Rolfsdotter-Jansson, an expert moderator, lecturer, and devoted workshop-leader in facilitating sustainable development. Catarina moderates for the EU Commission, the Swedish Government, corporations, local municipalities, and universities. She lectures based on the UN Sustainable Global Development Goals internationally and has TV-skills from her background as a television program host at SVT, Swedish Public Television. She is also content director at A Sustainable Tomorrow and chairwoman of the independent think tank Global Utmaning (Global Challenge).

Read less
Read more

Partners

We Don't Have Time
Global Utmaning
Climate Reality Europe

Register — it's free
Get notified on upcoming events

About the event

Detta event är skapat exklusivt för dig som är vd eller styrelseledamot.

Enligt en färsk studie från NYU Stern Centre for Sustainable Business har endast 0.2 procent av styrelsemedlemmarna i USA:s 100 största företag någon form av expertkunskap i klimatfrågor. Detta under ett år då klimatkrisen orsakade skador för åtminstone 100 miljarder dollar.

Målet med detta event är att öka kunskapen hos företagsledningar och därmed hjälpa dem att agera på rätt sätt. Vi är därför tacksamma om ni sprider denna inbjudan vidare till vd:ar och styrelsemedlemmar i era egna nätverk.

Forthcoming events

I oktober kommer vi att erbjuda vi styrelsemedlemmar och vd:ar en fortsättningsutbildning, denna gång med fokus på Klimatagendan.

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen som samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Den består av en faktabaserad omställningsplan, en dialog- och förankringsprocess med nyckelaktörer i samhället, samt en bred kommunikation och dialog med allmänheten.

Bakom Klimatagendan står tankesmedjan Global Utmaning, konsultbolaget Material Economics, mjukvaruföretaget ClimateView och ett stort – och växande – antal partners.

Register for free

Get notified on our upcoming events and broadcasts

By registering you agree to our terms of use and our privacy policy.Thank you for registering!

We will keep you updated on program changes and send you a reminder before the event.

Something went wrong while submitting the form. Please make sure the form is completed and try again.

Register

Anmälan är kostnadsfri för dig som är vd eller styrelseledamot

Follow us

© 2021 We Don't Have Time – All rights reserved.

We Don’t Have Time is a social media network for everyone who wants to be a part of the solution to the climate crisis. If a large enough number of people want change, and if that energy is directed towards those in charge – change comes. But we don’t have time to wait. The social network is operated by the company WeDontHaveTime AB (publ), whose majority shareholder is the WeDontHaveTime Foundation. The Foundation’s principal purpose is to contribute to a reduced climate impact and an ecologically sustainable environment. Our headquarters is located in Stockholm, Sweden.

The content of the We Don't Have Time social network is user-generated. The We Don’t Have Time organization does not automatically endorse users’ opinions and claims on the social network. All users of We Don’t Have Time have subscribed to We Don’t Have Time’s Terms of Use, which, among other things, prohibits hateful, abusive, and violent content. All users must also ensure that their content is true and based upon, or originates from, reliable sources. If you discover content that violates our Terms of Use, please notify us immediately. A climate review agree is a way of showing that you approve of the reviews main message. In order to agree to a climate review, you need to use a unique email address or a unique social media account. It is not possible for a registered, unique user to agree several times to the same campaign. We Don’t Have Time guarantees that all agrees on the social network emanate from actual user activity. We Don’t Have Time closely monitors the social network in order to minimize spamming, manipulation, or any other forms of illicit behaviour.

Please read our Privacy Policy and our Cookie Policy.