Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm eller online

May

16

,

12:30

CEST

CET

/

EDT

EST

16

,

2024

Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm eller online

May

16

12:30

CEST

/

PM

16

,

2024

,

Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm eller online

Klimatdialog: Civilsamhället möter EU-kandidaterna

Civilsamhället synar kandidaterna till Europaparlamentet om klimat, miljö och energi

May

16

,

12:30

CEST

CET

/

EDT

EST

16

,

2024

,

Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm eller online

May

16

at

12:30

CEST

/

EST

EDT

16

,

2024

Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm eller online

Klimatdialog: Civilsamhället möter EU-kandidaterna

Civilsamhället synar kandidaterna till Europaparlamentet om klimat, miljö och energi

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill de svenska partierna göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis?

Det är frågor vi behandlar i livesända lunchsamtal med kandidater för partierna i EU-parlamentet. Missa inte detta tillfälle att jämföra partierna så att du vet hur du ska rösta i valet.

Plats: Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, Stockholm eller online på We Don't Have Time. Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

16 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Hélene Fritzon, Socialdemokraterna

Utfrågning och samtal med Hélene Fritzon, Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill SOCIALDEMOKRATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Hélene Fritzon, Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Ingmar Rentzhog, Grundare, We Don't Have Time

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

20 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

Utfrågning och samtal med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, fd partiordförande, 1:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill VÄNSTERPARTIET göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, fd partiordförande, 1:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Catarina Rolfsdotter, Programledare, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador 

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

21 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Emma Wiesner, Centerpartiet

Utfrågning och samtal med Emma Wiesner, Centerpartiet EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill CENTERPARTIET göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Emma Wiesner, Centerpartiet, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Catarina Rolfsdotter, Programledare, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

22 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna

Utfrågning och samtal med Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill SVERIGEDEMOKRATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Catarina Rolfsdotter, Programledare, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador 

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

23 Maj

14:00–15:00 CEST — Utfrågning och samtal med Pär Holmgren, Miljöpartiet

Utfrågning och samtal med Pär Holmgren, Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill MILJÖPARTIET göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Pär Holmgren, Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Linn Rabe, PhD, Framtidsjorden and Klimatriksdagen

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

24 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Helena Storckenfeldt, Moderaterna

Utfrågning och samtal med Helena Storckenfeldt, Moderaterna, riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill MODERATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Helena Storckenfeldt, Moderaterna, riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson
 • Samtalsledare: Anna Holmqvist, kommunikationschef, Oxfam

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

27 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna

Utfrågning och samtal med Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, 2:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill LIBERALERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, 2:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Ingmar Rentzhog, Grundare, We Don’t Have Time

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

28 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna

Utfrågning och samtal med Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot, Miljö- och klimatpol. talesperson,  28:e namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill KRISTDEMOKRATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis?  Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot, Miljö- och klimatpol. talesperson,  28:e namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Ingmar Rentzhog, Grundare, We Don’t Have Time

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

Share this event
Link to We Don't Have TimeLink to TwitterLink to LinkedInLink to FacebookLink to InstagramLink to WhatsApp

Watch anytime

Select events

Participate from SPACE  Arena

No items found.

Program Highlights

16 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Hélene Fritzon, Socialdemokraterna

Utfrågning och samtal med Hélene Fritzon, Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill SOCIALDEMOKRATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Hélene Fritzon, Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Ingmar Rentzhog, Grundare, We Don't Have Time

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

20 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

Utfrågning och samtal med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, fd partiordförande, 1:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill VÄNSTERPARTIET göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, fd partiordförande, 1:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Catarina Rolfsdotter, Programledare, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador 

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

21 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Emma Wiesner, Centerpartiet

Utfrågning och samtal med Emma Wiesner, Centerpartiet EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill CENTERPARTIET göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Emma Wiesner, Centerpartiet, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Catarina Rolfsdotter, Programledare, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

22 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna

Utfrågning och samtal med Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill SVERIGEDEMOKRATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Catarina Rolfsdotter, Programledare, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador 

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

23 Maj

14:00–15:00 CEST — Utfrågning och samtal med Pär Holmgren, Miljöpartiet

Utfrågning och samtal med Pär Holmgren, Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill MILJÖPARTIET göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Pär Holmgren, Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Linn Rabe, PhD, Framtidsjorden and Klimatriksdagen

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

24 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Helena Storckenfeldt, Moderaterna

Utfrågning och samtal med Helena Storckenfeldt, Moderaterna, riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill MODERATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Helena Storckenfeldt, Moderaterna, riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson
 • Samtalsledare: Anna Holmqvist, kommunikationschef, Oxfam

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

27 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna

Utfrågning och samtal med Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, 2:a namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill LIBERALERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis? Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Anna Maria Corazza Bildt, Liberalerna, 2:a namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Ingmar Rentzhog, Grundare, We Don’t Have Time

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

28 Maj

12:30–13:30 CEST — Utfrågning och samtal med Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna

Utfrågning och samtal med Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot, Miljö- och klimatpol. talesperson,  28:e namn på EU-listan.

Den 6-9 juni 2024 går Sverige och Europa till val till Europaparlamentet. Sverige har 21 ledamöter med stora möjligheter att påverka EU:s politik under resten av detta årtionde.

EU har tagit stora beslut om klimatpolitiken, om energieffektiviseringar och om omställningen till förnybar energi. Två lagar, en om återställande av natur, och en om företagens sociala ansvar (CSR), ska förhandlas vidare.

Under kommande år ska EU:s klimatpolitik fram till 2040 fastställas. Även jordbruksstödet som omfattar halva EU-budgeten ska omförhandlas. Endast 25 procent av jordbrukets inkomststöd går i dag till miljö- och klimatåtgärder. Dessa är några av många viktiga frågor som EU-parlamentet ska vara med och tycka till om.

Vad vill KRISTDEMOKRATERNA göra och prioritera inom klimat, miljö och energi? Hur ser vi till att den nödvändiga omställningen blir snabb och rättvis?  Det är frågor vi tar upp i livesända samtal med kandidater till EU-parlamentet. Missa inte tillfället att jämföra, så att du vet hur du ska rösta i valet.

Talare:

 • Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot, Miljö- och klimatpol. talesperson,  28:e namn på EU-listan
 • Samtalsledare: Ingmar Rentzhog, Grundare, We Don’t Have Time

Anmäl dig här. Kom ihåg att välja ett specifikt datum om du vill delta på plats i studion. Du kan också välja att delta online.

Klimatdialog: Civilsamhället möter EU-kandidaterna

Samtalsledare

Ingmar Rentzhog

 (
)

CEO and Founder of We Don't Have Time

Ingmar is serial entrepreneur within financial communication and nominated for a DI Gasell Award, Ernst & Young Entrepreneur of The Year, Sweden’s Environmental Influencer 2018, and International Gamechanger of the Year 2020, and Green Warrior 2021. Ingmar Rentzhog has been the chairman of the environmental think tank Global Challenge. He is on the board of Naventus Corporate Finance. He’s a member of Al Gore’s Climate Reality and European Climate Policy Task Force and he was in 2022 appointed a European Climate Pact Ambassador by the European Commission.

https://www.wedonthavetime.org

Catarina Rolfsdotter-Jansson

 (
SE
)

Host, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador

Catarina Rolfsdotter-Jansson is an expert moderator, lecturer, and devoted workshop leader in facilitating sustainable development. Catarina moderates for the EU Commission, the Swedish Government, corporations, local municipalities, and universities. She is also content director at A Sustainable Tomorrow and co-founder of the global climate NGO Our Kids´Climate.

Linn Rabe

 (
)

PhD, Framtidsjorden and Klimatriksdagen

Linn Rabe är doktor i miljövetenskap och bedriver forskning om relationen mellan det offentliga och medborgare inom förvaltning av miljörisker och klimatrisk. Hon är nu programhandläggare för Framtidsjorden. Framtidsjorden är ett internationellt nätverk av lokala organisationer som jobbar med hållbar utveckling i Latinamerika, Sydasien och Sverige. Hon sitter också i styrelsen för Klimatriksdagen.

Anna Holmqvist

 (
)

Head of Communications, Oxfam Sweden

Anna Holmqvist is Head of Communications at Oxfam Sweden.

EU-kandidater

Heléne Fritzon

 (
)
Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan

Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Jonas Sjöstedt

 (
)
Vänsterpartiet, f.d. partiordförande, 1:a namn på EU-listan

Vänsterpartiet, f.d. partiordförande, 1:a namn på EU-listan.

Emma Wiesner

 (
)
Centerpartiet, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan

Centerpartiet, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Tomas Brandberg

 (
)
Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan

Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan

Pär Holmgren

 (
)
Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan

Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan.

Kjell-Arne Ottosson

 (
)
Kristdemokraterna Riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitisk talesperson, 28:e namn på EU-listan

Kristdemokraterna Riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitisk talesperson, 28:e namn på EU-listan.

Anna Maria Corazza Bildt

 (
)
Liberalerna, 2:a namn på EU-listan

Liberalerna, 2:a namn på EU-listan

Samtalsledare

Ingmar Rentzhog

 (
)
CEO and Founder of We Don't Have Time

Ingmar is serial entrepreneur within financial communication and nominated for a DI Gasell Award, Ernst & Young Entrepreneur of The Year, Sweden’s Environmental Influencer 2018, and International Gamechanger of the Year 2020, and Green Warrior 2021. Ingmar Rentzhog has been the chairman of the environmental think tank Global Challenge. He is on the board of Naventus Corporate Finance. He’s a member of Al Gore’s Climate Reality and European Climate Policy Task Force and he was in 2022 appointed a European Climate Pact Ambassador by the European Commission.

https://www.wedonthavetime.orgRead less
Read more

Catarina Rolfsdotter-Jansson

 (
SE
)
Host, We Don't Have Time & EU Climate Pact Ambassador

Catarina Rolfsdotter-Jansson is an expert moderator, lecturer, and devoted workshop leader in facilitating sustainable development. Catarina moderates for the EU Commission, the Swedish Government, corporations, local municipalities, and universities. She is also content director at A Sustainable Tomorrow and co-founder of the global climate NGO Our Kids´Climate.

Read less
Read more

Linn Rabe

 (
)
PhD, Framtidsjorden and Klimatriksdagen

Linn Rabe är doktor i miljövetenskap och bedriver forskning om relationen mellan det offentliga och medborgare inom förvaltning av miljörisker och klimatrisk. Hon är nu programhandläggare för Framtidsjorden. Framtidsjorden är ett internationellt nätverk av lokala organisationer som jobbar med hållbar utveckling i Latinamerika, Sydasien och Sverige. Hon sitter också i styrelsen för Klimatriksdagen.

Read less
Read more

Anna Holmqvist

 (
)
Head of Communications, Oxfam Sweden

Anna Holmqvist is Head of Communications at Oxfam Sweden.

Read less
Read more

EU-kandidater

Heléne Fritzon

 (
)
Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan

Socialdemokraterna, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Read less
Read more

Jonas Sjöstedt

 (
)
Vänsterpartiet, f.d. partiordförande, 1:a namn på EU-listan

Vänsterpartiet, f.d. partiordförande, 1:a namn på EU-listan.

Read less
Read more

Emma Wiesner

 (
)
Centerpartiet, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan

Centerpartiet, EU-parlamentariker, 1:a namn på EU-listan.

Read less
Read more

Tomas Brandberg

 (
)
Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan

Sverigedemokraterna, Pol. sakkunnig, Ledamot av miljömålsberedningen, 21:a namn på EU-listan

Read less
Read more

Pär Holmgren

 (
)
Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan

Miljöpartiet, EU-parlamentariker, 2:a namn på EU-listan.

Read less
Read more

Kjell-Arne Ottosson

 (
)
Kristdemokraterna Riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitisk talesperson, 28:e namn på EU-listan

Kristdemokraterna Riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitisk talesperson, 28:e namn på EU-listan.

Read less
Read more

Anna Maria Corazza Bildt

 (
)
Liberalerna, 2:a namn på EU-listan

Liberalerna, 2:a namn på EU-listan

Read less
Read more
Klimatdialog: Civilsamhället möter EU-kandidaterna

Partners

Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website
Visit website

Klimatdialog: Civilsamhället möter EU-kandidaterna

About

We Don't Have Time is the world’s largest media for climate action, connecting everyone who wants to solve the climate crisis. Read climate news in one place and join the climate dialogue with corporate and governmental leaders. Download our mobile app or sign up on WeDontHaveTime.org

Register for free

Join We Don't Have Time and get notified about our upcoming events and broadcasts

By registering you become a user of We Don't Have Time and agree to our terms of use and our privacy policy.
By registering you agree to our privacy policy and that your contact details will be shared with our organizing partner.Thank you for registering!

We will keep you updated on program changes and send you a reminder before the event.

Thank you for registering! We will keep you updated.
Something went wrong while submitting the form. Please make sure the form is completed and try again.

Register

Follow us

© 2024 We Don't Have Time – All rights reserved.
The World's Largest Media Platform for Climate Action Welcome to We Don't Have Time.

We Don’t Have Time is the world's largest media platform for climate action. We are democratizing knowledge about climate solutions to inspire and mobilize global action toward a prosperous, fossil-free future. We are the platform for everyone who wants to be a part of the solution to the climate crisis. If a large enough number of people want change, and if that energy is directed towards those in charge – change comes. But we don’t have time to wait. The network is operated by the company WeDontHaveTime AB (publ), whose majority shareholder is the WeDontHaveTime Foundation. The Foundation’s principal purpose is to contribute to a reduced climate impact and an ecologically sustainable environment. Our headquarters is located in Stockholm, Sweden.

The content of the We Don't Have Time review platform is user-generated. The We Don’t Have Time organization does not automatically endorse users’ opinions and claims on the social network. All users of We Don’t Have Time have subscribed to We Don’t Have Time’s Terms of Use, which, among other things, prohibits hateful, abusive, and violent content. All users must also ensure that their content is true and based upon, or originates from, reliable sources. If you discover content that violates our Terms of Use, please notify us immediately. A climate review agree is a way of showing that you approve of the reviews main message. In order to agree to a climate review, you need to use a unique email address or a unique social media account. It is not possible for a registered, unique user to agree several times to the same campaign. We Don’t Have Time guarantees that all agrees on the social network emanate from actual user activity. We Don’t Have Time closely monitors the social network in order to minimize spamming, manipulation, or any other forms of illicit behaviour.

Please read our Privacy Policy and our Cookie Policy.